Contact
Aanvragen voor projecten die voldoen aan de door onze stichting gehanteerde criteria kunt u, uitsluitend per e-mail, richten aan Ton.Methorst@zilverenkruis.nl
In de aanvraag moet zijn opgenomen:

     De gegevens van de organisatie: adres, KvK nummer, telefoonnummer en eventueel de
     website

     Het doel van het project inclusief de doelgroep

     Een begroting van de te maken kosten

     Een opsomming van reeds aangevraagde of toegekende ondersteuning bij andere instellingen,
     ook als het verkregen is door eigen initiatieven. Bijvoorbeeld het organiseren van evenementen.

     Bij honorering van de aanvraag dient een voortgangs- of eindrapport te worden overlegd.