Doelstelling
De doelstelling van stichting "De Ziekenfondsbode" is het geven van financiele ondersteuning aan activiteiten op het gebied van:
 
   * Gezondheidszorg
    
* Educatie
   
* Maatschappelijke en culturele activiteiten, waaronder het
   Nederlands cultureel erfgoed                        

Criteria
Het bestuur van de stichting hanteert een aantal criteria waaraan verzoeken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun.

Projecten moeten schriftelijk worden voorgedragen door één van de bestuursleden.
Projecten moeten kleinschalig zijn (maximaal € 30.000,00). Hiervan kan worden afgeweken als het om structurele hulp gaat.
Er kunnen maximaal 5 projecten worden ondersteund die een structureel karakter hebben. Het opzetten van een ziekenfonds in een derde wereld land is een goed voorbeeld van structurele hulp.
Resultaten moeten tastbaar, meetbaar en reëel zijn.
Projectgeld moet worden besteed aan daadwerkelijke hulpverlening.
Het project moet een transparante administratie hebben ter verantwoording aan het bestuur van De Ziekenfondsbode.

Stichting
De Ziekenfondsbode
wereldwijd support aan goede doelen
KvK:         41178665
Adres:      Postbus 27, 3870 CA, Hoevelaken
Tel. nr.:    0031653623370
e-mail:      Ton.Methorst@zilverenkruis.nl
Fiscaal nr: 0089.55.384     
 
Het bestuur van De Ziekenfondsbode bij het standbeeld van hun naamgever. In het verleden ging de ziekenfondsbode langs bij de verzekerden voor incasso, controle en bijstand
Van links naar rechts:
Ed Middelweerd, penningmeester
Gerd Walravens, webmaster
Jaap Habicht-RA, voorzitter
Ton Methorst, secretaris
Geschiedenis
Stichting "De Ziekenfondsbode" bestaat vanaf 15 mei 2003. Zij heeft haar wortels in een ver ziekenfondsverleden. Onafhankelijk van Agis, inclusief opvolgers, steunt de stichting projecten in binnen- en buitenland.
Op 24 juni 2003 kwam de erkenning als goede doelen stichting en vanaf 1 januari 2008 is de stichting een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI.
Per 1 januari 2014 worden er aan ANBI gecertificeerde instellingen aanvullende eisen gesteld. Met name de transparantie moet gewaarborgd zijn. Dit wordt bereikt door het openbaar maken van statuten inclusief aanvullingen en jaarrekeningen. Ook ons meerjarenbeleid is openbaar. Wij voldoen met deze website aan de gestelde eisen en blijven zodoende ANBI gecertificeerd zodat voor donateurs en ontvangers de geldende voordelige condities gehandhaafd blijven.