Projecten 2003 - 2013
Gezondheid
Boyo Mutual Health Organization (BMHO) in Njinikom, Cameroon


Na een bezoek in 2007 aan het door Franciscanessen geleide hospitaal te Njinikom is in 2008 gestart met de financiële ondersteuning van een ziekenfonds “oude stijl” met als basis  het hospitaal. Een Duitse organisatie, GIZ, had in 2004 de basis gelegd maar door geldgebrek was BMHO gedoemd te mislukken. Gelukkig zijn wij er in geslaagd om de pasgeborene nieuw leven in te blazen.


In nauwe samenwerking met North West Provincial Special Fund for Health, een semi overheidsinstelling uit Bamenda, kunnen we nu, in 2014, zeggen dat het project is geslaagd en op eigen benen verder kan. Samen met Project Hope Njinikom, een organisatie die HIV en armoede bestrijdt, heeft het een ongekend positieve invloed op het niveau van welbevinden en gezondheidszorg voor de plusminus 120.000 mensen die in Njinikom en wijde omgeving leven.
Inmiddels is BMHO samen gaan werken met nog twee andere MHO's en is de naam gewijzigd in Boyo MUHCOOPS.

De Gevulde Waterkruik

De Gevulde Waterkruik maakt het mogelijk dat dorpelingen elkaar opleiden om zich toegang te verschaffen tot schoon drinkwater. Zo halen de dorpelingen eigenhandig dit kostbare millennium doel. Het project heeft geen auto's, geen gebouwen, geen functionarissen. Wel heeft het project gemotiveerde managers, vakbekwame tankbouwers, die voor hun eigen dorpen bouwen met plaatselijk verkrijgbaar materiaal en gereedschap.

De resultaten zijn: vitale watervoorziening voor kinderen en volwassenen, duurzaam watergebruik, opgeleide mannen en vrouwen, gezonde kinderen die tijd hebben om naar school te gaan, werkgelegenheid en inkomen.

Stichting Jetty Mathurin
Connexxion heeft de Stichting Jetty Mathurin een ambulance geschonken ten behoeve van het Diakonessenhuis in Paramaribo. Het voertuig werd door vestigingsmanager John Nootebos overhandigd aan de oprichtster van de stichting, de bekende cabaretière Jetty Mathurin. De moderne apparatuur in de ambulance is geschonken door de Stichting De Ziekenfondsbode uit Amersfoort.

Jetty Mathurin werd persoonlijk op dramatische wijze geconfronteerd met de slechte staat van de ambulances van het Diakonessenhuis in Paramaribo. Toen haar broer in kritieke toestand vervoerd moest worden vanwege een tumor in de hersenen, nam de bekende cabaretière zich heilig voor te zorgen dat het ziekenhuis een nieuwe ambulance zou krijgen. Samen met Connexxion en Stichting De Ziekenfondsbode maakte zij deze belofte waar.