Projecten 2003 - 2013
Educatie
The Heart for Gambia-Studiefonds Brikama

Studiefonds voor veelbelovende gehandicapte en niet-gehandicapte studentenDe bedoeling is dat er gedurende 7 jaar geld in het studiefonds wordt gestort waardoor tientallen veelbelovende studenten kunnen studeren.
Na 7 jaar is het fonds in staat zichzelf financieel voort te zetten.
Excellente studenten die hun studie niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen worden door het fonds gesteund.
Per jaar betaalt de student zelf minstens 25% van de studiekosten.
Na afgestudeerdzijn enbaan hebbend, dient de student in 4 jaar tijd 50% van de totale studiekosten aan het fonds terug te.
Onze lokale Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) selecteert en controleert de studenten en blijft in nauw contact met de studie-instellingen, studenten en de Nederlandse stichting "Heart for Gambia".
Stichting De Ziekenfondsbode en ASML Foundation  steunen het project substantieel.
Stichting VLOK - Structureel Schoolproject

Structurele ondersteuning gedurende 6 jaar aan:

Kansarme schoolkinderen
Dat zijn kinderen waarvan de ouders zijn weggelopen, de vader is overleden of ernstig ziek zodat  het gezin geen inkomsten heeft waardoor hun kinderen niet naar school kunnen of durven gaan.
De stichting Vlok heeft zich als doel gesteld om alle kinderen in onze dorpen de gelegenheid te geven om naar school te gaan. We verstrekken een minimaal bedrag waardoor wij zeker weten dat zij met dat geld de onkosten kunnen betalen om naar school te kunnen gaan. Voordat wij overgaan tot het verstrekken van een maandelijkse  subsidie, wordt eerst getoetst of de aanvraag terecht is. Per kind betalen we per jaar 11 maanden uit (de vakantieperiode van een maand valt er tussen uit). Van ieder kind en zijn/haar gezinssituatie wordt een kort verslag gemaakt en 2 keer per jaar door onze projectleden getoetst of er gezinsveranderingen zijn ontstaan. De schoolrapporten zijn tevens doorslaggevend voor het verstrekken van gelden.
Op dit moment hebben we 37 kleuterschool kinderen, 13  basis school kinderen, 17 Junior high school (mavo) kinderen en 10 Senior High(havo) school kinderen in het project.
Werkloze jonge mannen.
Het ondersteunen van jonge mannen die geen technische opleiding hebben genoten, geen werk hebben en vaak moeten leven van hap snap werkzaamheden.
We hebben in 2010 en 2011 in totaal 38 mannen opgeleid tot timmerman, metselaar, elektricien en ijzervlechter.
Alle mannen die slaagden kregen van ons hun noodzakelijke gereedschappen mee en vonden allen regulier werk in de bouw waardoor zij hun gezinnen  beter konden onderhouden.
Als tegenprestatie bouwden zij toiletten in de buurt waar ze de opleiding genoten.
Ook dit jaar en de komende jaren zouden we dit gaarne willen doen  voor de mannen op Oost en West Lombok.  
De overheid doet niets om dit soort programma’s te ondersteunen of zelf uit te voeren.School voor verstandelijk beperkte kinderen in Lupeni

De school in het Roemeense Lupeni is sinds september 2010 in gebruik. Deze is gevestigd op de begane grond van een voormalige kraamkliniek. Het gebouw is in behoorlijk vervallen staat, maar de klaslokalen zijn met behulp van de leerkrachten en jongeren uit Oss netjes opgeknapt. Ook is er een nieuwe keuken en nieuw sanitair. Oktober 2012 is de school uitgebreid met vijf lokalen, een kantoor en een ruimte voor fysiotherapie. De leerkrachten en een groep jongeren uit Oss hebben de handen flink uit de mouwen gestoken. Het resultaat  mag er zijn. Omdat kinderen met een beperking in Roemenië nog altijd niet erg serieus worden genomen en de overheid maar weinig geld over heeft voor dergelijke scholen, heeft Stichting De Ziekenfondsbode financieel bijgedragen in de onkosten van deze restauratie (sanitair en verwarming).