Projecten vanaf 2014
educatie
Vanaf 1-1-2017 t/m 2019

Stg Congo, schoolbanken Kinshasa
Stg Gambia Kids, Adams Nursery School
Geef Gambia betere toekomst, schoolprojecten
Holland Ghana Foundation, studie Rejoice, Atiakpi
Stg VLOK, schoolproject Orong Kekeran
Stg VLOK, schoolspullen kleuterschool Kekeran
Stg VLOKL, meubilair school Teloke
Huub Welters, studiemateriaal Ephraim Boku
Huub Welters, studiefonds Ephraim Boku
Prevention of Needless Blindness Cameroon
Stg Blessed Generation, school Nyamari
Stg Home of Good Hope, scholing Gorengab
Sonmar Namaste, project Nepal
Stg Lusekelo, primaryschool
Stg Britt Helpt, Boithuto School
Congo
Gambia
Gambia
Ghana
Indonesië
Indonesië
Indonesië
Kameroen
Kameroen
Kameroen
Kenia
Namibië
Nepal
Zambia
Zuid Afrika
6975,00
5372,00
2000,00
2500,00
62500,00
1437,00
6929,00
1717,19
10461,54
14223,00
5000,00
5000,00
3700,0010
1000,00
5000,00